1. Điều kiện bảo hành 
Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

  • Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất.
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
  • Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
  • Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
  • Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

 
Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất
  • Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.
  • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.
  • Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của CKD VIETNAM sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.

 
2. Thời hạn bảo hành 
Thời gian bảo hành trong vòng 1 tuần
 
3. Phương thức áp dụng bảo hành
Thông tin hỗ trợ bảo hành
Quý khách vui lòng liên hệ qua hotline chăm sóc khách hàng của CKD VIETNAM: 0365 993 646
để được hỗ trợ tư vấn về điều khoản chính sách bảo hành sản phẩm.